Logo
Danh mục

HTML cơ bản và Xây dựng web tin tức với CSS và JavaScript

HTML cơ bản và Xây dựng web tin tức với CSS và JavaScript

Hoc html co ban 1470733799929
Hadm.avatar 1

Giảng viên

Đỗ Mạnh Hà

Xem hồ sơ

Là một lập trình viên có sự đam mê với công nghệ thông tin nói chung cũng như lập trình và thiết kế web nói riêng

Có đam mê với CNTT và thích chia sẻ những điều mình đã biết đến với những ai mới học CNTT muốn tìm hiểu.

Có 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Front-end developer.

Có khả năng làm việc tốt với các ngôn ngữ lập trình như: C/C++, Java, PHP, C#.NET,... các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, Oracle, .... và các công cụ đồ họa 2D/3D: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 3Ds Max, Cinema 4D, Maya,... và các công cụ hỗ trợ lập trình: Git,...

Mô tả khoá học

Tổng quát

Khóa học HTML cơ bản giới thiệu về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, các cách sử dụng các thẻ, các thuộc tính HTML để tạo ra nội dung cho một trang web. 

Khóa học HTML cơ bản giới thiệu về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, các cách sử dụng các thẻ, các thuộc tính HTML để tạo ra nội dung cho một trang web. Giới thiệu về các khái niệm và phương pháp thiết kế nội dung theo chuẩn cũng như việc sử dụng CSS để định dạng nội dung, tăng tính ấn tượng cho trang HTML, JavaScript để tăng tính tương tác với người dùng. Kết hợp HTML, CSS, JavaScript để xây dựng được một trang web hoàn chỉnh và theo chuẩn.

Yêu cầu của khóa học

  • Có thiết bị kế nối với HTML
  • Sử dụng tai nghe để tăng chất lượng học tập

Lợi ích từ khóa học

  • Người học sẽ có thể sử dụng được các thẻ, các thuộc tính,... của HTML để tạo nội dung cho một trang web. Cũng như sử dụng CSS, JavaScript cơ bản làm tăng tính thẩm mỹ, tính tương tác cho nội dung được tạo bằng HTML.

Đối tượng mục tiêu

  • Những ai muốn tìm hiểu về web và cách xây dựng web căn bản từ đầu.
  • Những ai có đam mê tự xây dựng cho mình một trang web.
  • Những ai muốn tìm hiểu kỹ về HTML.
  • Những ai đã từng học về lập trình và tiếp tục muốn học về thiết kế web.

Giáo trình

Xem thêm...

Đánh giá

4.8

0 người
Đã bình luận về khoá học

5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao

Điền thông tin đăng ký

Nhập chính xác thông tin cá nhân để nhận tư vấn